Vollblutzucht mit KOMPETENZ und LEIDENSCHAFT
Daytona Bay (GB 2010)   v. Motivator a.d. Daytona
 
 
Zuchtergebnisse
 
2020 23.04 b. S.  N.N.  v. Sea The Moon
2019 08.04 b. S.  N.N.  v. Dubawi
2018 21.03 b. St.  Dayala  v. Kingman
2017 24.01 F. St.  Difference  v. Pivotal